Wesele

Podczas uroczysto¶ci weselnej towarzyszymy Wam do oczepin w³±cznie. Z regu³y pracź kończymy oko³o godz. 1.30