Ceremonia

Posiadamy ukończony kurs liturgiczny uprawniający do wykonywania zdjęć i wideofilmowania w obiektach sakralnych.